Duurzaamheid

Duurzaamheid is al jaren belangrijk voor Dilvis en daarom ook heel belangrijk voor Stoofpaling.nl. Hierom worden er op de volgende dingen goed gelet.

  • De visstand beheren
  • Vangstmethode zo milieuvriendelijk mogelijk
  • Er wordt met grotere maaswijdte gevist dan wettelijk is voorgeschreven
  • Vissoorten moeten zich door voortplanting in stand houden

Eel Stewardship Fund

Omdat duurzaamheid zo belangrijk is voor Stoofpaling.nl is het aangesloten bij het ESF, Eel Stewardship Fund. Het ESF zal activiteiten vormgeven en uitvoeren die bijdragen aan de realisatie van:

  • Uitzet glasaal en pootaal in Nederlandse binnenwateren.
  • Een duurzaam herstel en instandhouding van de aalstand
  • Paling over de Dijk
  • Oplossingen voor een diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal
  • Een milieuverantwoord, duurzaam productieproces
  • Duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector

Hierom wordt er van elke kilo stoofpaling die wordt verkocht, één euro afgedragen aan het ESF.

Sustainable Eel Group

Ook Dilvis is aangesloten bij de Sustainable Eel Group. Deze Europese organisatie doet veel wetenschappelijk onderzoek naar de paling en werkt met verschillende partijen samen om het herstel van de palingstand te versnellen.

De Sustainable Eel Group heeft een Europese standaard en certificeringsprogramma ontwikkeld voor duurzame palingkweek en -visserij. Dilvis voldoet aan de strenge eisen en kwam in 2010 in het bezit van het Sustainable Eel Chain of Custody-certificaat. Dit betekent dat de hele aanvoer van onze paling vanuit Zweden traceerbaar is. Van glasaal tot gerookte paling voldoet alles aan de eisen. In 2015 heeft Dilvis een hercertificering ontvangen die geldig is tot 2020.

Nevepaling en DUPAN – ESF

Dilvis is aangesloten bij nationale en internationale organisaties. Zo is het familiebedrijf lid van de Nederlandse Vereniging van Paling Handelaren (NeVePaling). Dit is een branchevereniging voor de palinghandel in Nederland. Alle leden van NeVePaling dragen een percentage van hun omzet af aan het Duurzaam Paling Fonds / Eel Stewardship Fund (ESF). DUPAN staat voor Duurzame Palingsector Nederland. ESF is een internationale variant. Met het geld in het fonds wordt onder andere glasaal, die voor de Nederlandse kust op waterbarrieres stuiten, opgevangen en uitgezet in Nederlandse binnenwateren. Tevens wordt er in de herfst geslachtrijpe paling over de dijk gezet, zodat ze hun weg kunnen vervolgen naar de Sargassozee.